Proč se (ne) vyplatí investovat do podílových fondů

Analýza OECD říká, že Slováci mají v podílových fondech jen 8,4% svých finančních aktiv. Investování přímo do akcií je na tom však ještě hůře. Tam mají Slováci investováno jen 0,2% prostředků. Pokud bychom to porovnali například s Estonskem, tam mají lidé 1% v podílových fondech a až přes 51% přímo v akciích.

Jak investovat do podílových fondů

Fondy nejsou ničím výjimečné, ničím exkluzivní a nejsou ani nedostupné, jako by nejeden prodejce pochybné investice mohl slovně zaobalit. Jsou to klasické otevřené podílové fondy dostupné pro běžné investory řádově při investování v desítkách eur.

Laik často neví, jaké poplatky investice standardně obnáší, je voda na mlýnská kola právě spekulantem. Chcete-li investovat, tak si vždy možnosti investování srovnávejte. Pokud nechcete investovat, možná uděláte v tomto případě dobře.

Proč se investice do podílových fondů nevyplatí

Odborníci hovoří minimálně o třech problémech, které jsou spojeny s investováním do podílových fondů. Podprůměrná výkonnost, vysoké poplatky a daňová neefektivnost.

Velmi slabý výnos

V první řadě je třeba si uvědomit, že neexistuje investiční strategie, která by dosahovala skvělých výsledků neustále, každý den, týden či rok. I ty nejlepší strategie, i ti nejlepší investoři mají období, kdy se jim prostě nedaří. A může to trvat i rok, dva nebo tři.

Podíváte-li se na výnosnost podílových fondů, je velmi nízká. Nejen oproti standardní konzervativní pasivní investiční strategii – výsledky jsou dokonce horší než dluhopisová část v pasivní smíšené strategii, která investuje do nejbezpečnějších cenných papírů na světě – amerických a evropských vládních dluhopisů.

Poplatky při investování

Ten, kdo aktivně řídí váš fond si bude ptát poplatek. A nejen on. Ve hře jsou další poplatky resp. náklady, které statut fondu definuje jako náklady hrazené z majetku fondu. Proto většina podílových fondů účtuje poplatky – vstupní, výstupní a průběžné (tzv. poplatek za správu). Vstupní a výstupní poplatky jednotlivě ani v součtu nemohou překročit 5%. Správcovské se u akciových fondů pohybují od cca 0,6 do více než 3,5%, u dluhopisových je to o něco méně – cca od 0,3 do 2,2%. Čili další procenta dolů z již tak podprůměrných výnosů.

Devatenáctiprocentní daň

Nakonec podílové fondy jsou zatíženy daňovou srážkou při jejich vyplácení. To znamená, že pokud chcete odprodat své podíly ve fondu, výnos z nich je podle aktuálně platného zákona o dani z příjmů předmětem 19% daně. Podílové fondy registrované na Slovensku daň odvedou srážkou při vyplacení, zahraniční si musíte zdanit ve vlastní režii. Čili snižujete výnosy o dalších 19%.

A woman using a smartphone checks the stock market . Concept of Technology and Investment

Chybí jasně stanovený cíl

Tyto fondy definují svůj cíl velmi vágně. dlouhodobé zhodnocení majetku, fond investuje na základě principu absolutního výnosu, cílem fondu je dosahování výnosů a zhodnocení fondu, cílem je maximalizovat zhodnocení majetku.

Jednoduše nic neříkající fráze, jejichž cílem je naplnit zákonnou povinnost, ale zároveň se k ničemu konkrétnímu nezavázat. Ani jeden fond samozřejmě nesleduje žádný benchmark.

Smíšené podílové fondy vypadají na první pohled jako ideální produkt – něco mezi agresivními akciovými a konzervativními dluhopisovými fondy. Ale často až později zjistíme, že od ideální investice mají velmi daleko.

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram