Jak správně nastavit konzervativní a růstové fondy ve druhém důchodovém pilíři

Mnoho střadatelů ve druhém pilíři může být stavem jejich důchodového konta nepříjemně překvapeno. Většina z nich má totiž finanční prostředky ve fondech, které nevydělávají ani na inflaci. Je to z části výsledek politického rozhodnutí z roku 2013, ale mnozí Slováci na něj doplácejí dodnes. Vlastní vinou.
Jak správně nastavit konzervativní a růstové fondy ve druhém důchodovém pilíři

Slováci mají ve druhém pilíři skoro 10 miliard

Podle Asociace důchodových správcovských společností si na důchod ve druhém pilíři spoří více než 1,5 milionu střadatelů, kteří měli ke konci roku 2019 naspořených na účtech 9 324 467 461 eur. Naznačuje to zodpovědné chování k vlastnímu důchodu. Problémem však zůstává rozložení peněz ve fondech. V dluhopisových garantovaných penzijních fondech je alokováno 6 729 559 154 eur a v negarantovaných penzijních fondech 2 594 908 307 eur.

V garantovaných fondech je 72 % všech vkladů. To se výrazně odráží na budoucí výši důchodů. Garantované fondy nehrozí poklesy, ale nehrozí ani výrazným zhodnocením. Za loňský rok se díky nesprávnému rozložení Slováci připravili zbytečně o stovky milionů, o které mohl být jejich důchod bohatší.

Jistoty vydělávaly nejméně

Problémem druhého důchodového pilíře, který poškodil střadatele, byl státní přesun všech střadatelů, do garantovaných fondů. To se stalo v roce 2013. „Důsledkem je, že ještě i dnes si většina Slováků spoří právě v garantovaných dluhopisových fondech,“ říká Igor Vilček, vedoucí oddělení Řízení investic VÚB Generali, d.s.s., a.s. Současný stav je i výsledkem toho, že mnozí se o druhý pilíř nezajímají, dokonce ani nezaregistrovali, že se v roce 2013 s jejich druhým pilířem něco dělo.

Podle výpočtu Institutu finanční politiky na Ministerstvu financí tímto přesunem ztratili střadatelé úhrnně neuvěřitelnou 1 miliardu eur. Průměrně 1 500 eur na spořitele. Jedná se o údaj k prosinci 2017, od té doby se ztráta dále zvětšila. Například v loňském roce byl rozdíl markantní. Podle Asociace penzijních správcovských společností totiž výkonnosti negarantovaných penzijních fondů za rok 2019 dosáhly 11,6 až 28,6 procenta a garantovaných penzijních fondů 0,9 až 4,9 procenta.

Druhý pilíř je pěknou ukázkou toho, jak funguje průměr. „Máte-li peněžní prostředky v garantovaných fondech, za poslední čtyři roky jste nevydělali ani na inflaci. Nicméně výkonnost indexových fondů atakuje 40 %,“ říká Maroš Ďurik, generální ředitel Across Private Investments.

Tip: Vypočítejte si důchodový věk na naší kalkulačce

Změna povinných nastavení

„Lepší důchod má každý vysloveně ve svých rukou. U 2. pilíře to znamená v prvním kroku přesunout úspory do růstových fondů, protože rozdíl v úročení je propastný. Platí pravidlo, že v konzervativním fondu by neměl spořit nikdo, komu do důchodu zbývá více než 15 let,“ vysvětluje finanční analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Protože důchodové spoření není nastaveno na léta, ale desítky let a proto z dlouhodobého hlediska je vhodné volit růstové fondy, které mají čas i vymazat případné negativní roky.

„Jelikož v současnosti už mají mnozí čtyřicátníci naspořených 10 000 až 30 000 eur, je vhodné přesouvat je do akciového nebo indexového fondu ne všechny najednou jednorázovou žádostí, ale alespoň v šesti tranších. A to ideálně měsíčně,“ radí Búlik. Představuje to bezpečnostní opatření, aby se průměrovala cena podílu a střadatelé nedoplatili například na náhlý propad trhů.

Správnému nastavení fondů už naštěstí věnuje pozornost stále více mladých lidí vstupujících do druhého pilíře. „V roce 2019 si až 95% nových střadatelů zvolilo negarantovaný fond. Také lze pozorovat na trhu zvýšené přestupy střadatelů z garantovaných do negarantovaných fondů. DSS tedy střadatelů směřují správně,“ říká Vilček

Začněte vydělávat co nejdříve

Business Trends Graphs and charts 3d image Reference Earth Map taken from open source: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=11656 Software used: 3dsMax Date of creation (rendered) – 26.08.2011 All layers used

Důchodový systém je nastaven tak, že 10 let před dosažením důchodového věku se začne majetek automaticky potupně přesouvat do garantovaných fondů. To je dostatek času, aby se finance ochránily před ztrátami. Zároveň to však nechává dostatek času střadatelům, aby během větší části svého aktivního života nechávali peníze zhodnocovat dynamičtěji.

Mladým střadatelům při vstupu do druhého pilíře letos radí Matej Varga, vedoucí úseku řízení investic v PPSS Poštovní banky 100% akciový, nebo 100% indexový fond.

„Pokud máte naspořený větší majetek, a obáváte se ekonomického zpomalení v nadcházejícím období, pak je vhodné tento majetek držet v dluhopisovém nebo aktivně řízeném akciovém fondu, který má možnost výrazné flexibility z hlediska složení majetku fondu. Nové příspěvky i nadále můžete směřovat do indexových fondů, ovšem počítejte s výkyvy,“ říká, jak si správně nastavit úspory Varga.

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram