Investiční příležitosti. Tyto by vám neměly uniknout

Akcie budou stále v kurzu, ale zpomalí

Rok 2019 byl investičně mimořádně příznivý. Například americká Wall Street dosahovala dvojnásobku dlouhodobého ročního průměru v růstu. Celkově na celém světě rostly akcie a dalo by se říci, že kdo investoval, ten se mohl těšit ze zisku. To by mohlo svádět k myšlence, že v roce 2019 jsme dosáhli vrcholu býčích trhů, ale nemusí tomu tak být. Trend růstu může pokračovat, ačkoli analytici se shodují na tom, že podobná čísla, která nejednou zhodnotila investice v desítkách jsou pryč a růst bude mírnější. V portfoliu investorů však není třeba zatím provádět žádné zásadní korekce.

Akcie už nebudou trhat rekordy ve sprint vzhůru, ale měly by si udržet průměrnou kondici. Nebudou proto špatnou volbou. „Akciový trh by měl v roce 2020 doručit to, co se od něj v průměru očekává. Výnosy s největší pravděpodobností nepřekonají jednociferné hodnoty,“ předpokládá Jakub Rosa, analytik Across Private Investments.

„Všim lidem jednoznačně doporučuji pravidelně investovat do podílových fondů. Průměrný výnos akciových fondů se pohybuje nad úrovní 7%, při pravidelném investování jsou poplatky poměrně nízké. Rok 2020 by dokonce mohl přinést vyšší výnosy na trzích mimo USA proto, že tyto trhy zatím jsou investičně nedoceněné,“ říká o předpokladech pro letošní rok Marián Búlik, finanční analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Nové trhy i nové výzvy roku 2020

Zajímavou investiční příležitost budou v roce 2020 představovat projekty a firmy s environmentálním rozměrem. Snaha snižovat uhlíkovou stopu, přinášet ekologičtější materiály a řešení se odrazí také na růstu firem, které vytvářejí udržitelnější svět. Stále více firem se začíná přemýšlet, jaký vliv na společnost a životní prostředí má jejich podnikání a spolu s tím logicky roste i zájem investorů. Environmentální, sociální a společenské (ESG) principy postupně mění tradiční přístup k investování. Přestože koncept není zcela nový, jednoznačně má rostoucí trend.

Ať už patříte ke kritikům nebo zastáncům ESG, trend je jednoznačný. „Jde o jeden z top megatrendů, které v následujících desetiletích ovlivní finanční svět,“ konstatuje Jakub Rosa. Během následujících dekád se bohatství na úrovni 30 bil. USD přesune z generace „baby boomers“ na mileniály. Přibližně 67 % z nich považuje ESG za prostředek k harmonizaci investic s jejich etickými, náboženskými nebo politickými přesvědčeními. To může znamenat velký potenciál ke zhodnocení investic. V jistém ohledu lze s možná ještě lepším efektem zhodnocení, než obchodování s ropou.

Zajímavé se začínají jevit i tematické investice, které se pojí s konkrétním příběhem. Zároveň není třeba podceňovat ani kovy a nové trhy. „Solidní zhodnocení by v roce 2020 měly přinést vybrané dluhopisy z rozvíjejícího světa, když budou profitovat z obnovy ekonomického růstu či zakopání sekery obchodní války mezi Washingtonem a Pekingem. Lepší ekonomický růst ve světě a stabilizace čínské růstu by se měla přenést i do růstu cen průmyslových kovů,“ předpokládá příležitosti Stanislav Pánis, analytik J&T Banky.

Diverzifikace a systematičnost jsou klíče k ziskovosti iv roce 2020

Všechny rady v otázce investičního růstu zůstávají pouze na úrovni odhadů, kromě jednoho. Diverzifikace. Ta totiž zaručuje, že i v případě, že některý segment nenaplní očekávání, investiční portfolio nezaznamená takové ztráty, jako když vsadíte vše na jednu kartu. Proto je nejrozumnější v roce 2020 co nejvíce investic rozložit.

Businessman use tablet and smart phone for Stock Market

Podle analytika Jakuba Rosu by vítězné portfolio pro rok 2020 mělo stát na více nohou. „Mělo by obsahovat rozumný mix akcií, dluhopisů a alternativních investic prostřednictvím efektivních investičních nástrojů. Nejlepším způsobem jak participovat na finančních trzích je být zainvestovaný za každých okolností a případný pokles využít pro levnější nákup a zprůměrování ceny,“ dodává.

Nejlepší je také nečasovat vstup na trhy a nespekulovat na tržní cykly, ale systematicky investovat dlouhodobě a pravidelně. „Hlavní výhodou takového přístupu je průměrování cen, které z dlouhodobého hlediska rostou v důsledku technologického pokroku či demografického vývoje. Kdo v pravidelných intervalech investuje stejnou částku, kupuje ve fázích růstu méně jednotek daného aktiva, jelikož je obvykle dražší, a logicky v obdobích krize více, neboť je levnější,“ říká o strategii úspěchu Stanislav Pánis a dodává radu na závěr:

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram