Indexové fondy. Jsou vhodným řešením při pádu trhů?

Aktivní a pasivní fondy

Klasické podílové fondy ať už akciové, dluhopisové, smíšené a mnohé další se řadí k takzvaným aktivně spravovaným. To znamená, že mají svého manažera fondu, který odpovídá za jejich výkonnost. O složení fondu však vždy rozhoduje manažer, nikoli investor.

V aktivně řízeném fondu může manažer přizpůsobovat složení fondu aktuální situaci na trhu. To znamená, že pokud se mimořádně daří některému akciovému sektoru nebo zemi, může manažer zvýšit podíl daných investic ve fondu, čímž zvýší výnos střadatelů. Pokud akciový trh dlouhodobě klesá, v takovém případě může správce snížit podíl akcií ve fondu na minimum a tím limitovat dopad propadu trhů na majetek střadatelů. Tedy tak by to mělo vypadat v ideálním případě. Realita je však často jiná.

Oproti aktivnímu přístupu hledání skvělých příležitostí totiž stojí indexové fondy, které nemají manažera fondu, ale jejich složení vybírá počítat a nakupuje akcie, jako jsou zastoupeny v některém světovém indexu. Dá se tedy říci, že můžete tak investovat do fondu, který má stejné zastoupení jako například MSCI World Index. Nebo další zajímavé indexy. Avšak jak bude klesat a stoupat, tak budou klesat a stoupat vaše investice. Nikdo do struktury fondu nezasáhne, aby jeho kondici vylepšil nebo portfolio změnil.

„Indexový fond takové možnosti nemá, protože jeho složení je navázáno například na MSCI World Index. Ten obsahuje akcie společností různých velikostí z více než dvacítky ekonomicky vyspělých zemí. Správce fondu proto nemůže skladbou portfolia reagovat na aktuální vývoj na trhu,“ vysvětluje Martin Kaňa, generální ředitel Důchodové správcovské společnosti Poštovní banky. Avšak při pádu trhů nemusí být lékem na červená čísla jen aktivní zpráva. Právě naopak, někdy je lepší nedělat nic.

Indexové trhy při pádu trhů

Pravdou je, že pokud jdou trhy nahoru, půjdou nahoru i investice, pokud dolů i portfolio v indexovém fondu zamíří do ztráty. Na první pohled by se mohlo zdát, že aktivní investování je praktičtější a dokáže efektivně reagovat na změny, neboť naopak složení indexového fondu se nemění od nálad trhu.

Avšak ani manažer fondu nemá věšteckou kouli a proto ne vždy je aktivní zpráva o výkonnosti. Aktivní přístup je poněkud přeceňován. Co to znamená? Že snaha neustále měnit složení fondu podle toho, jak fouká vítr, v principu nepřináší až tak dobré výsledky.

„Nejlepší, co může investor udělat, je co nejpřesněji kopírovat indexy s co nejnižšími náklady, tedy poplatky a daněmi. Aktivní manažery lze přirovnat k politikům. Naslibují, ale většinou sliby nesplní. Jejich sliby jsou jednoduché a vaše investice bude méně padat, pokud půjdou trhy dolů a více růst, pokud půjdou vzhůru. Tento přístup něco stojí a skutečnost je jednoznačná. Při investování do velkých amerických společností dokázalo za posledních 15 let překonat svůj srovnávací index jen 7,77 % amerických podílových fondů,“ hodnotí indexové fondy v porovnání s aktivně spravovanými Marošem Ďurikem z Across Private Investments.

Při aktivně spravovaném portfoliu tak sice manažeři deklarují, že dělají pro vaše investice to nejlepší, ale často se přesto můžete dívat na červená čísla. Protože nikdo nezaručí stabilní růst. U indexů máte efektivně rozdělené portfolio v rámci indexu a index některého odvětví nebude klesat donekonečna.

Investování do indexů není o náhodě

Velmi pozitivní zprávou je, že složení indexového fondu se nevybírá náhodně podle rozhodnutí manažera fondu, ale kopíruje složení konkrétního indexu.

Teamwork with futuristic interface

„Vhodným indexem, který kopíruje globální dluhopisovou tržní kapitalizaci je například Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond a akciovou MSCI AC World Index. Investováním do indexových fondů, které kopírují zmíněné indexy tak dosáhnete tržně neutrálního pasivního portfolia, případně můžete každý jeden z indexů rozložit na pod-indexy a investovat do nich separátně a v jiných poměrech,“ radí Ďurik.

Indexové fondy jsou tedy ideálním nástrojem pasivního investování v pozitivních i méně výkonných časech.

\“V Evropě podle této statistiky v uplynulých 10 letech 98,5% aktivně řízených fondů zaměřených na globální akcie nepřekonalo index S&P Global 1200. Většina akciových fondů nabízených na Slovensku zaostává dlouhodobě výkonností za jejich benchmarkami nebo srovnatelnými indexy,\“ doplňuje Radoslav Kasík ze společnosti Finax .

I proto se může indexový fond zdát mnohem lepším řešením pro investování, aniž by se portfolio fondu neustále měnilo.

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram